BioBas

BIOBAS - DE GROENE OLIEVRETER

BioBas is dé groene oplossing voor olie- en benzineresten in afvalwater. De groene olievreter helpt u bij het voldoen aan de milieudoelstellingen voor wat betreft watervervuiling.

Werking BioBas

Het is soms onvermijdelijk dat olie- en/of benzineresten ontsnappen. De BioBas is een product dat bestaat uit een zorgvuldig geselecteerde mix van micro-organismen die zichzelf vermenigvuldigen en deze schadelijke resten uit uw afvalwater filteren en verwijderen.

Tweevoudige werking

Een bijkomend voordeel van de BioBas is dat het product naast de reiniging van uw afvalwater ook de onderhoudskosten voor uw afvalwater inperkt, omdat het niet wordt aangetast door de in het water aanwezige olie- en benzineresten.

Producttoepassingsgebieden

De BioBas is uitermate geschikt voor gebruik in:

  • Olie-benzineafscheiders;
  • Pompputten;
  • Andere afvoernetwerken die afvalwater met petroleumbestanddelen transporteren.