Aanpak van

stankoverlast 

Groene oplossing pakt stank bij de bron aan

Last van rioolstank? Zet de Groene Geurvreter aan het werk! Met deze biologische toepassing wordt de vorming van H2S aanzienlijk gereduceerd.

De Groene Geurvreter

Stankoverlast uit het riool is een veel voorkomend probleem en vaak moeilijk onder controle te krijgen. De Groene Geurvreter is een microbiële vloeistof die ontwikkeld is om stank die ontstaat in rioleringen af te breken en de ontwikkeling ervan zoveel mogelijk te voorkomen.

ANL – de groene oplossing voor H2S bestrijding

In afvalwater maar ook in rioolslib komen van nature bacteriën voor. Deze bacteriën breken vuil af. Tijdens dit afbraakproces komen vluchtige vetzuren en sulfaat vrij. Sulfaat wordt door sulfaat reducerende bacteriën omgezet naar sulfiden, welke in een zuurstofarme omgeving leidt tot de vorming van waterstofsulfide (H2S). Een giftig gas dat herkend wordt aan een rotte eierengeur. Naast dat het stinkt tast het ook beton en metaal in het riool aan. H2S vorming treedt vaak op in druk-/ persrioleringen.

Anaerobic Neutralizing Liquid (ANL) is een 100% biologisch werkend product en een mens- en milieuvriendelijke oplossing die stank bij de bron aanpakt. ANL bestaat uit bacteriën die vluchtige vetzuren afbreekt en sulfiden neutraliseert en zo de vorming van H2S aanzienlijk reduceert. Met als resultaat dat een belangrijke bron van overlast wordt aangepakt en de stank wordt verminderd.

Doordat de bacteriën zich vermenigvuldigen, doen zij hun werk ook op stroomafwaarts gelegen plekken in het riool. Het gebruik van ANL verlengt de levensduur van het rioolnetwerk, waardoor de onderhoudskosten aanzienlijk ingeperkt worden.

ANL is geschikt voor:

• Rioleringen

• Rioolgemalen

• Waterbassins

Geurneutralisatie en een beter milieu

Met onze Groene Geurvreter reduceert u niet alleen hinderlijke geuren, maar draagt u ook bij aan schoner afvalwater en een beter milieu. De geurvreter is 100% biologisch en een mens- en milieuvriendelijke oplossing, die de stank bij de bron aanpakt.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Heeft u vragen over het ontvetten, ontgeuren en reinigen van afvalwater? Dan zoeken we graag samen met u naar een duurzame en biologische oplossing. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.