Voor een betere, schonere

en groenere wereld

Wij laten de natuur haar werk doen

In 2012 maakte Ronald de Vreede kennis met een techniek om op een biologische wijze geur, vet en oliën/benzineresten uit afvalwater te verwijderen. Deze innovatieve wijze, die gebaseerd is op de inzet van bacteriën, sprak hem direct aan: “de biologische en duurzame oplossingen die wij bieden voor schoner afvalwater appelleren sterk aan het alom heersende gevoel dat we duurzamer om moeten gaan met onze leefomgeving. Tegelijkertijd kunnen wij door onze bedrijfsmatige aanpak, de opdrachtgevers in de meest brede zin van het woord ontzorgen, waar het gaat om het op een effectieve wijze beheren van de capaciteit van het rioolstelsel. Die combinatie van maatschappelijk verantwoord opereren en de uitermate efficiënte inzet van kennis en kunde maakt dat steeds meer opdrachtgevers bewust kiezen voor onze oplossingen.”

 

Duurzaam en biologisch afvalwaterbeheer

Op locatie brengen wij knelpunten in kaart, vervolgens stellen wij een behandelplan op en daarna gaan wij over tot actie. Wij werken op basis van fullservice dienstverlening en beheren de inspectie, installatie, vervanging, monitoring en rapportage. “Met onze duurzame en groene oplossingen werken wij preventief in plaats van curatief,” aldus Anke Sjerp.

Wij laten de natuur haar werk doen en bieden groene oplossingen voor onder meer:

  • vetafbraak in rioolnetwerken en rioolgemalen van gemeenten;
  • vetafbraak in afvoeren, pompputten en vetafscheiders van bedrijven;
  • verstoppingen en vetophopingen in afvoeren en vetafscheiders van restaurantkeukens en grootkeukens;
  • H2S bestrijding in rioleringen, rioolgemalen, (pers)containers en waterbassins;
  • olie-afbraak in OBAS, recirculatiewater, afvoer- en rioolnetwerken van petrochemische industrieën.

Wetenschappelijk onderzoek

Samen met TKI Watertechnologie en een aantal partners zijn wij in augustus 2017 een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de effecten van microbiële afbraak van vetten in het rioleringsstelsel. Middels literatuur-, lab- en pilotonderzoek is onderzocht wat de effecten zijn van de Groene Vetvreter – ofwel Microcat®-BioPoP – op het functioneren van de RWZI. Dit driejarig onderzoek heeft aangetoond dat toepassing van ons microbiële product geen nadelige effecten heeft op de samenstelling van afvalwater en dat de ontvangende RWZI goed kan blijven functioneren. De resultaten van dit onderzoek delen wij graag op hoofdlijnen met u in dit artikel.  Mocht u interesse hebben in het volledige rapport, dan ontvangt u deze door uw e-mailadres hieronder achter te laten.

0
Al meer dan 50 opdrachtgevers zijn u voorgegaan

“1 à 2 keer per jaar moest het vet worden weggefreesd, wat een behoorlijke belasting betekent voor de rioolbuizen die niet zelden beschadigd raakten door het frezen. Het was tijd voor een andere aanpak.” Melis van den Berg, Toezichthouder Stedelijk onderhoud bij de gemeente Arnhem. “Wij hebben de pijnpunten in de desbetreffende Arnhemse wijk gedurende een proefperiode aangepakt met de Groene Vetvreter en met succes! Er wordt nu gemiddeld nog maar een keer in de acht weken gereinigd.”

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Heeft u vragen over het ontvetten, ontgeuren en reinigen van afvalwater? Dan zoeken we graag samen met u naar een duurzame en biologische oplossing. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.