Geslaagde vetbestrijding zonder nadelige effecten voor rioolwaterzuivering 

In Nederland spoelen huishoudens, bedrijven en horeca nog veel vet door het riool. Hierdoor raken riolen verstopt, lopen rioolgemalen vast en wordt het zuiveringsproces verstoord. Het bestrijden van vetophopingen in pompputten, afvoeren en riolen vormt dan ook een serieus onderdeel in de bedrijfsvoering van gemeenten en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) en brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee.

Samen met TKI Watertechnologie en een aantal partners zijn wij in augustus 2017 een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de effecten van microbiële afbraak van vetten in het rioleringsstelsel. Middels literatuur-, lab- en pilotonderzoek is onderzocht wat de effecten zijn van de Groene Vetvreter – ofwel Microcat®-BioPoP – op het functioneren van de RWZI. Dit driejarig onderzoek heeft aangetoond dat toepassing van ons microbiële product geen nadelige effecten heeft op de samenstelling van afvalwater en dat de ontvangende RWZI goed kan blijven functioneren.

De resultaten van dit onderzoek delen wij hier op hoofdlijnen met u. Mocht u interesse hebben in het volledige rapport, dan ontvangt u deze door uw e-mailadres hieronder achter te laten.

Zo werkt de Groene Vetvreter

Uiteraard hebben preventieve maatregelen om vetlozing op het riool tegen te gaan de voorkeur. Als desondanks te veel vet in het riool komt, is een curatieve aanpak nodig. Een voorbeeld hiervan is onze Groene Vetvreter, die op de markt is gebracht om de strijd aan te gaan met vetophopingen in pompputten, afvoeren en riolen. Het product heeft een vaste, cilindrische vorm die langzaam in water oplost. De microben en enzymen die erin zitten, komen vrij en breken het vet op biologische wijze af tot water en CO2. In Nederland wordt het product verspreid over het hele land ingezet om vetophoping in (riool)netwerksystemen van gemeente en industrie te voorkomen. Bij gemeente Zoetermeer leidt dit bijvoorbeeld tot minder overlastmeldingen en lagere reinigingskosten.

Onderzoek toont aan: geen nadelige effecten op de RWZI

Om aan te tonen of de Groene Vetvreter de bedrijfsvoering van de RWZI eventueel nadelig kan beïnvloeden, is onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling van het rioolwater (bekerglasexperimenten) en de zuiveringsefficiëntie (experimenten met bioreactoren) bij toepassing van het product. Daarnaast is met vergistingstesten gemeten wat het mogelijke effect is op de biogasproductie. Of door toepassing van het product eventueel ongewenste organische verbindingen vrijkomen, is nagegaan door een non-target screening en suspect-target screening. Al deze vormen van onderzoek wijzen uit dat als gevolg van het microbiële product de samenstelling van het rioolwater weliswaar wijzigt, maar dat er geen negatieve effecten zijn op de biologische processen in de RWZI, ook niet als het gaat om de biogasproductie. Het vrijkomen van additionele organische microverontreinigingen is niet aangetoond. Kortom, de toepassing van deze duurzame en groene manier van rioolonderhoud is een uitstekend alternatief.

Partners van het onderzoek

Onder de vlag van het Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI Watertechnologie) is vanuit het ministerie van Economische Zaken dit onderzoek uitgevoerd. De overige partners in dit project waren Macero, QM Environmental Services, Gemeente Oss, Gemeente Zoetermeer, Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en KWR.

Het volledige rapport ontvangen?

Dat kan! Laat dan bovenaan deze pagina uw e-mailadres achter en we sturen het wetenschappelijke onderzoeksrapport met plezier naar u toe. Hierin vindt u onder meer:

  • een uitgebreide onderbouwing van de onderzoekvraag;
  • volledige onderbouwing van de gebruikte materialen en methoden;
  • het effect op de samenstelling van afvalwater op de korte termijn;
  • het effect van op actief slib en eventuele stankoverlast;
  • een helder beeld van de organische microverontreiniging;
  • effecten van de toepassing op anaerobe vergisting;
  • uitgebreide conclusie en een heldere discussie.