Verrichten van H2S metingen

op locatie

Zicht op ontwikkeling van H2S in het rioolstelsel

Voor het transport van afvalwater over langere afstanden wordt over het algemeen gebruikgemaakt van drukriolering. In dit persleidingensysteem wordt de aanwezige zuurstof relatief snel verbruikt en wordt de zuurstof niet aangevuld vanuit de atmosfeer. Wanneer afvalwater voor langere tijd in het rioolstelsel verblijft, komen bacteriologische processen als vanzelf op gang. Onder zuurstofarme omstandigheden zorgen deze voor de vorming van H2S.

H2S ontstaat doordat sulfaat reducerende bacteriën (SRB’s) in het rioolwater onder zuurstofloze omstandigheden sulfaat inademen en sulfide uitademen. Deze sulfiden reageren met waterstof als er geen zuurstof aanwezig is. Een lange standtijd van het rioolwater in druk/persrioleringen zorgt voor ophoping van sulfiden en H2S.

Op het moment dat er weer rioolwater verpompt wordt, komen zij vrij in de ontvangende put, buis of gemaal. Dit zorgt voor pieken in het H2S gehalte. Ook in vrij verval riolering kan H2S vorming optreden als de verblijftijd van het rioolwater in het stelsel te lang is.

Wij brengen het H2S vraagstuk in kaart

H2S is een giftig gas met een zeer lage geurdrempel, waardoor het bij lage concentraties al detecteerbaar is als rotte eieren lucht. Naast dat het H2S in rioolgas zorgt voor aantasting van de beton en metaal, is het schadelijk voor de gezondheid van mensen.

Speelt het H2S-vraagstuk ook binnen uw gemeente of onderneming? En wilt u de omvang van het vraagstuk in kaart te laten brengen? Wij helpen en adviseren u graag met het verrichten van metingen op lozingspunten van onder andere drukrioleringen, vrij verval riolen en (tussen)gemalen. De resultaten van de metingen worden samengevat in een rapportage. Deze resultaten kunnen wellicht aanleiding zijn om onze Groene Geurvreter in actie te laten komen. Indien gewenst kunnen we ook tijdens de inzet van onze 100% biologische oplossing H2S controlemetingen verrichten.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Heeft u vragen over het ontvetten, ontgeuren en reinigen van afvalwater? Dan zoeken we graag samen met u naar een duurzame en biologische oplossing. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.