Pak vet bij de bron aan

Start uw proefperiode van duurzame en biologische vetafbraak

Probleemoplossend én kostenbesparend.

Bent u op zoek naar een lange termijn oplossing voor terugkerende verstoppingen, vetophopingen en stankoverlast in uw riolering, gemaal of vetvanger? Naar een oplossing die het vetprobleem bij de bron aanpakt en die ook nog eens kostenbesparend is? Dan kan dit weleens een interessante pilot voor u zijn. Zeker als u open staat voor een groene aanpak op basis van vetafbrekende bacteriën als alternatief voor traditioneel onderhoud. Wij ontzorgen u volledig op het gebied van duurzaam en biologisch afvalwaterbeheer.

Tijdens een éénjarige pilot behandelen wij het afvalwater met de Groene Vetvreter, waardoor uw afvalwatersysteem weer optimaal kan functioneren. Ons doel is om terugkerende verstoppingen en overlast door vet te verhelpen en het ontstaan van nieuwe knelpunten te voorkomen – voor nu en in de toekomst.

Hoe werkt een pilot?

Kostenbesparend

“Ik denk dat we 40-50.000 euro per jaar besparen, bovendien is er een stuk minder overlast voor inwoners. De verkeershinder van die grote wagens is bijna verdwenen, en ze hoeven niet op te letten of het deksel wel op hun wc zit als we aan het werk zijn.” 

Gerrit Zeilstra, beheerder van de riolering in Zoetermeer
VoorNa

Wat levert het op? De voordelen:

  • Lage opstartkosten en voorspelbare onderhoudskosten.

  • Voorkomen en inperken van drijflaagvorming, verstoppingen en stank.

  • Stroomafwaartse verspreiding van bacteriën.

  • Efficiënter reinigen en inperken van reinigingsfrequentie.

  • Vermindering van overlast voor omwonenden.

  • Langere levensduur van het netwerk.

  • Overall lagere reinigingskosten.

Extra reinigen niet meer nodig

“Het extra reinigen is niet meer nodig. Daarbij komt dat het reinigen wat we standaard nog moeten doen ook veel makkelijker gaat, want het vet dat nog achterblijft is veel zachter. Je zou dat in principe met een tuinslang nog weg kunnen spuiten.” 

André Goedhart, ROVA (gemaalbeheerder bij gemeente Amersfoort)

Een wereld van verschil

“We zien dat de vet vervuilingsgraad enorm is afgenomen en daarmee ook de verstoppingen en storingen. Kortom een wereld van verschil en ook op de foto’s is dat goed te zien.” 

Frank Roskamp, projectleider Civiel Riolering en Water bij gemeente Soest

Vetproblemen in het rioleringsstelsel in Arnhem

“Er waren dermate vaak verstoppingen in  het stelsel dat we wekelijks het riool dienden door te spuiten om  enig afvoer van het rioolwater te kunnen garanderen. In de afweging om met deze werkwijze en producten  door te gaan is met name gekeken naar de belasting voor het  stelsel, kosten en zeker ook de groene duurzame aanpak.” 

Melis van den Berg, toezichthouder stedelijk onderhoud  bij gemeente Arnhem

Benieuwd welke resultaten deze pilot uw gemeente zou opleveren? 

Laten we het gesprek aangaan, zodat we informatie met elkaar kunnen delen over de betreffende locatie(s) en de beoogde resultaten dat we met de Groene Vetvreter kunnen behappen.