Succesvolle pilot in gemeente Amersfoort met biologische vetafbraak voortgezet.

“Het extra reinigen is niet meer nodig. Daarbij komt dat het reinigen wat we standaard nog moeten doen ook veel makkelijker gaat, want het vet dat nog achterblijft is veel zachter. Je zou dat in principe met een tuinslang nog weg kunnen spuiten.” – André Goedhart, ROVA (gemaalbeheerder van gemeente Amersfoort)

Waar bij het ene riool, gemaal of vetvanger geen vetophopingen voorkomen, moet het andere wekelijks gereinigd worden. Ieder stelsel is anders – iets wat Macero, specialist in duurzaam en biologisch afvalwaterbeheer, kan beamen. Bij hun fullservice dienstverlening behoort dan ook een vrijblijvende proefperiode. Een pilot, zoals zij dat zelf noemen. Gedurende deze pilot, die een jaar duurt, wordt de Groene Vetvreter aan het werk gezet op een probleemlocatie, waardoor terugkerende verstoppingen en overlast door vet worden verholpen en het ontstaan van nieuwe knelpunten wordt voorkomen. Iets wat gemeente Amersfoort na het afronden van zo’n dergelijke pilot kan bekrachtigen.

Han Lensink, adviseur Water en Riolering bij gemeente Amersfoort, vernam de succesverhalen bij collega-gemeente Soest en kwam zo op het spoor van Macero. André Goedhart, teamleider bij ROVA, was ook nieuwsgierig en stemden in met de pilot. “In juni 2021 hebben we samen met Macero de locaties bekeken en is een plan opgesteld voor het behandelen van de vetproblemen,” licht Lensink toe.

Hardnekkige problemen

Op het plan werd akkoord gegeven en zo werd de pilot op twee locaties, waar de problemen fors waren, in augustus 2021 opgestart. “De eerste locatie bevindt zich in de historische binnenstad, in een gemengd stelsel met een zinker en een riooloverstort. Deze zinker werd iedere vrijdag nagekeken om te voorkomen dat deze gedurende het weekend dichtslaat met vet en er een overstorting plaatsvindt. In het verleden, als er te veel vet werd geconstateerd, werd dat weggezogen, wat vrijwel wekelijks gebeurde,” aldus Lensink.

Ook buiten de bebouwde kom kampte de gemeente met een probleemlocatie, in een drukriool met een stukje vrijverval. Deze locatie is in de nabijheid van een restaurant, welke al zelf de frequentie van het reinigen van hun vetvanger had verhoogd. Helaas zonder effect. Goedhart: “Normaliter reinigen we één keer per jaar. Hier werd dat om de vier maanden en kregen we daarbovenop nog een verstopping in de persleidingen, waardoor je twee dagen extra bezig bent om dit op te lossen.” De kosten die deze calamiteiten op beide locaties met zich meebrachten, waren de aanleiding om de pilot op basis van vetafbrekende bacteriën op te starten. Dat de toepassing biologisch en verantwoord is, gaf een extra duwtje in de rug om de pilot op te starten.

Wereld van verschil

Maandelijks bezocht de buitendienst van Macero de locaties om te monitoren, inspecteren en doseren. De voortgang werd gedocumenteerd en gerapporteerd, maar ook Lensink en Goedhart hielden een oogje in het zeil uit nieuwsgierigheid. Lensink: “Wat we nu aantreffen op beide locaties is een wereld van verschil in vergelijking met de situatie voor het begin van de pilot.” Goedhart zag met eigen ogen hoe het stelsel schoner werd in de maanden dat de pilot draaide: “We zagen al gelijk dat we daar niet meer extra hoefden te reinigen en waren snel overtuigd van de werking.”

Sinds het begin van de pilot zijn er geen calamiteiten meer geweest. “Het extra reinigen is niet meer nodig. Daarbij komt dat het reinigen wat we standaard nog moeten doen ook veel makkelijker gaat, want het vet dat nog achterblijft is veel zachter. Je zou dat in principe met een tuinslang nog weg kunnen spuiten,” aldus Goedhart. Lensink bevestigt dat dit ook kosten heeft bespaard voor de gemeente: “De frequentie van reinigen en storingen is zo veel lager. Voorheen moesten we ook vaak handelend optreden, wat er nu natuurlijk niet meer bij is. Voor de gemeente Amersfoort scheelt dat natuurlijk wel degelijk duizenden euro’s per jaar.”

VoorNa

Succes wordt voorgezet

Afgelopen augustus liep de pilotperiode af en is na het behaalde succes een vervolg gegeven aan de biologische vetafbraak. “De problemen zijn nu gewoon opgelost en we hebben weer een goedwerkend systeem, waar we enorm blij mee zijn,” bevestigt Lensink. Beiden zijn zo positief dat er nog een extra knelpunt is toegevoegd aan het portfolio. Lensink: “We gaan ervanuit dat we hetzelfde resultaat behalen op deze locatie, daar zijn we zeker van!”

Dus bent u op zoek naar een lange termijn oplossing voor terugkerende verstoppingen, vetophopingen en stankoverlast in uw riolering, gemaal of vetvanger? Naar een oplossing die het vetprobleem bij de bron aanpakt en die ook nog eens kostenbesparend en milieuvriendelijk is? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking.