De Groene Vetvreter een alternatieve, biologische manier voor het verwijderen van vet uit het riool

In ons decembernummer lieten wij het vet-in-het-riool-vraagstuk uitgebreid aan bod komen. Gemeenten en Waterschappen zijn jaarlijks circa 30 miljoen kwijt aan het oplossen en voorkomen van vetverstoppingen van het riool en vetgerelateerde storingen. Ook de gemeenten Delft en Arnhem hadden hiermee te kampen. In deze editie leggen zij uit waarom ze hebben gekozen voor een biologisch en duurzaam alternatief en welke resultaten zijn bereikt met de toepassing van de Groene Vetvreter.

Voor de behandeling

Na de behandeling

Delft

Voor de toepassing van de Groene Vetvreter waren vetophopingen in de verouderde betonnen delen van het Delftse rioleringsstelsel een groot probleem. Twee keer per jaar werd daarom het riool door middel van freestechnieken gereinigd. Dit kwam de kwaliteit van de rioolbuizen echter niet ten goede en daarbij veroorzaakten de reinigingsauto’s overlast in de woonwijk. Sjaak van den Berg, Directievoerder afdeling Beheer Openbare Ruimte, van de gemeente Delft: „In Delft wordt de Groene Vetvreter sinds 2014 ingezet in de strijd tegen vet in het riool. In de zoektocht naar alternatieve oplossingen kwam ik in contact met de firma Macero. We zijn in 2014 gestart met een pilot, en na positieve resultaten hiervan hebben we dit uitgebreid.” Sinds toepassing van de Groene Vetvreter zijn de calamiteiten in de betreffende rioolstelsels sterk verminderd. Ook ondervindt de omgeving geen hinder van deze methode; je ziet het niet en je ruikt het niet. Dat het een groene oplossing betreft is mooi meegenomen en dat heeft ook zeker een rol gespeeld in de keuze voor dit product, maar: „het belangrijkste punt is dat het echt werkt[1] ”, aldus Sjaak van den Berg. Zijn advies aan collega gemeenten is dan ook om zeker eens te kijken naar dit alternatief: „Ik was in het begin ook kritisch, maar ben blij dat we nu een goed alternatief hebben om de vetproblemen in het rioolstelsel aan te pakken.”

Arnhem

De vetproblemen in het rioleringsstelsel in een Arnhemse wijk waren van dergelijk grote omvang dat wekelijkse reiniging van het riool noodzakelijk was: „Er waren dermate vaak verstoppingen in het stelsel dat we wekelijks het riool dienden door te spuiten om enig afvoer van het rioolwater te kunnen garanderen”, aan het woord Melis van den Berg, Toezichthouder Stedelijk onderhoud bij de gemeente Arnhem. Maar deze wekelijkse ingreep bleek niet voldoende; 1 à 2 keer per jaar moest het vet ook worden weg gefreesd, wat een behoorlijke belasting betekent voor de rioolbuizen die niet zelden beschadigd raakten door het frezen. Daarbij zorgde de wekelijkse onderhoudsbeurt voor verkeershinder en overlast. Het was tijd voor een andere aanpak. Macero, de specialist op het gebied van duurzaam en biologisch afvalwaterbeheer, heeft de pijnpunten in de desbetreffende Arnhemse wijk gedurende een proefperiode aangepakt met de Groene Vetvreter en met succes! Er wordt nu gemiddeld nog maar een keer in de acht weken gereinigd. Melis van den Berg is zeer tevreden met de behaalde resultaten: „In de afweging om met deze werkwijze en producten door te gaan is met name gekeken naar de belasting voor het stelsel, kosten en zeker ook de groene duurzame aanpak.”