DVU

DVU - DE GROENE GEURVRETER

Dry Vapour Unit is hét innovatieve geurcontrolesysteem zonder waterverneveling.

Oorzaken geuroverlast

De afvoer van afvalwater, maar ook compostering, verwerking van afval en slibontwatering en –opslag gaan gepaard met natuurlijke rottingsprocessen. Dit leidt tot geuroverlast.

Werking Dry Vapour Unit?

De Dry Vapour Unit is hét groene antwoord op dit probleem. De unit verspreidt de gewenste dosis van een mengsel van etherische oliën die de vrijgekomen rottingsgeur neutraliseert door met de geurmoleculen te versmelten. De geur wordt dus niet gemaskeerd, maar geneutraliseerd. Uniek is dat bij dit proces, in tegenstelling tot traditionele vernevelingssystemen, geen water nodig is hetgeen als grote voordeel heeft dat er geen natte en gladde oppervlakten meer ontstaan.

Producttoepassingen

De Dry Vapour Unit is uitermate geschikt in zowel binnen- als buitentoepassingen bij:

  • Vergistings- en composteringsinstallaties
  • Huishoudelijk afvalstations en transport;
  • Afvalwaterbassins;
  • Zuiveringsslibverwerking, -opslag en -transport;
  • Rioolgemalen;
  • Nabehandeling van gaswassers en biofilters;
  • Waterzuiveringsinstallaties;
  • Pompputten;
  • Vetafscheiders.