Groene vetvreter biedt gemeenten oplossing in strijd tegen vervetting riool

Als ondernemer ben je natuurlijk altijd overtuigd van je eigen product. Zo ook Macero met de Groene Vetvreter. Het product dat direct toepasbaar is in het riool. De Groene Vetvreter bestaat uit bacteriën en enzymen met vetafbrekende eigenschappen, verpakt in biologisch afbreekbaar materiaal. Zodra de Groene vetvreter in contact komt met afvalwater komen de bacteriën en de enzymen vrij en begint de vetafbraak. Maar werkt het ook in de praktijk? ‘Jazeker’ roepen de gemeente Alkmaar, Gorinchem en Werkendam in koor.

Stadswerk 072/gemeente Alkmaar: groene vetvreter doet zijn werk gewoon goed.

In Alkmaar wordt de Groene Vetvreter sinds medio 2015 ingezet in de strijd tegen vet in het riool. Robert Kuperus, medewerker riolering: “In mijn zoektocht naar een oplossing voor vet-gerelateerde problemen in de riolering, stuitte ik op de producten van Macero. We zijn gestart met een pilot in een gebied met een vaak verstopte zinker en besloten na afloop van de pilot om de biologische aanpak van vet in het afvalwater op grotere schaal toe te gaan passen.” Inmiddels wordt in vier wijken de Groene Vetvreter ingezet. Er wordt alleen gedoseerd op locaties waar bovengemiddeld veel vet wordt geloosd en de aangroei van vet in het stelsel tot verstopping kan leiden. Op locaties waar we de Groene Vetvreter inzetten, doen zich geen vet-gerelateerde problemen en calamiteiten meer voor. De Groene Vetvreter doet z’n werk gewoon goed. “En,” voegt Robert eraan toe, “de locaties waar de Groene Vetvreters worden ingezet zijn vanaf dat moment niet meer op traditionele wijze gereinigd. De biologische aanpak van Macero levert dus een uitstekende bijdrage aan de doelstelling van Stadswerk072 om zo min mogelijk te reinigen. We gaan namelijk bij voorkeur pas reinigen als we een rioolstreng gaan inspecteren.” Uiteraard is Stadswerk072 zich er bewust van dat vet niet thuis hoort in het riool. Voorlichting aan inwoners en bedrijven moet hier verandering in brengen. Maar tot die tijd is de aanpak van Macero een prima alternatief. Een belangrijk gegeven is dat de Groene Vetvreter 100% biologisch werkend is. Robert: “Dat er voor de aanpak van vetproblemen een groen en duurzaam alternatief is weten helaas nog veel te weinig mensen.” Over de werkwijze en dienstverlening van Macero laat Robert zich positief uit: Wederzijdse betrokkenheid kenmerkt de samenwerking.

Hoe wij het gemaal aantroffen bij de opstart biologisch doseren.

Het gemaal na twee maanden doseren.

Gemeente Gorinchem kan groene vetvreter aanbevelen

“Binnen de gemeente Gorinchem hebben wij tot vorig jaar fikse vetproblemen in het hoofdriool ervaren.” Aan het woord is Richard Schreuders, rioolmedewerker bij de gemeente Gorinchem. “Een heel scala aan oplossingen hebben we geprobeerd. Van traditionele reiniging tot het aanpassen van het niveau in het rioolgemaal, niks bood soelaas. Maar toen werd mijn interesse gewekt door het artikel van gemeente Zoetermeer in vakblad Riolering van mei 2016 waarin zij zich zeer positief uitlaten over de biologisch aanpak van vetproblemen in het riool.” Dit zet Richard op het spoor van Macero. Hij neemt contact op, bezoekt kort daarna samen met de buitendienst van Macero de probleemlocatie en geeft akkoord voor een pilot van 6 maanden. Al na één maand was in het gemaal waar de Groene Vetvreter werd gehangen verandering te zien en na drie maanden was de afname van het vet sterk waarneembaar. Inmiddels is het een jaar later en is Richard nog steeds erg content met de aanpak en dienstverlening: “Macero werkt netjes en de communicatie verloopt heel soepel.” De pilot is inmiddels omgezet in een jaaropdracht. Het gedoseerde gemaal is nog steeds vetvrij en na de start met biologisch ontvetten niet meer op traditionele wijze gereinigd. Dat het resultaat wordt bereikt met een biologisch werkend product en daarmee een bijdrage levert aan een groenere, duurzamere wereld vindt Richard een hele mooie bijvangst. De vraag of hij de Groene vetvreter aanbeveelt bij anderen beantwoordt hij volmondig met ja. De daad is door Richard ook daadwerkelijk bij het woord gevoegd. Mede op zijn advies is de Groene vetvreter ook bij gemeente Werkendam geïntroduceerd.

Gemeente Werkendam snel en krachtig overtuigd

Stan de Blieck, rioolbeheerder bij de gemeente Werkendam, nam afgelopen april contact op met Macero. Dit op aanraden van “collega” Richard Schreuders, rioolmedewerker in de gemeente Gorinchem. De probleemlocatie betrof een gemaal op een bedrijventerrein waar onder andere een oliezadenfabriek is gevestigd. Het gemaal werd frequent op traditionele wijze gereinigd maar binnen een mum van tijd vormde zich keer op keer een dikke compacte vetlaag. Dus toen Stan werd getipt over de Groene Vetvreter van Macero vond hij het de moeite waard om het gesprek aan te gaan. “Tijdens onze eerste kennismaking is de werking van de Groene Vetvreter uitgebreid aanbod gekomen, dat er preventief wordt gewerkt in plaats van curatief sprak mij erg aan.” Na het aanleveren van nadere technische gegevens bracht Macero een offerte uit en werd een pilot van 6 maanden gestart die moest gaan uitwijzen of de Groene Vetvreter het gemaal vetvrij kon houden. Al snel was Stan overtuigd: “na 2 maanden bacterieel doseren was de dikke vetdrijflaag verdwenen, een geweldig resultaat.” De maanden daarna is de situatie blijvend gestabiliseerd. Tussentijds reinigen was niet meer nodig. En de pilot? Die heeft een vervolg gekregen vertelt Stan: “Ik ben nog steeds heel blij met de tip die ik ontving uit Gorinchem. Macero gaat dan ook door met het doseren van het gemaal.” Dus op de vraag of Stan op zijn beurt Macero en de Groene Vetvreter bij anderen zou aanbevelen klinkt een ja! De Groene Vetvreter doet wat het beloofd. En dat het een biologisch werkend product is en daarmee de wereld een stukje groener en duurzamer maakt vindt Stan een mooi pluspunt.