De biologische manier van ontvetten, ontgeuren en reinigen

Nog maar 5 jaar geleden maakte Ronald de Vreede kennis met een techniek om op een biologische wijze geur, vet en oliën/benzineresten uit afvalwater te kunnen verwijderen. Deze innovatieve wijze op basis van de inzet van bacteriën sprak de directeur van Macero direct aan. „De biologische en duurzame oplossingen die wij bieden voor schoner afvalwater appelleren sterk aan het alom heersende gevoel dat we duurzamer om moeten zullen gaan met onze leefomgeving. Tegelijkertijd kunnen we als Macero, door onze bedrijfsmatige aanpak, de opdrachtgevers in de meest brede zin van het woord ontzorgen, waar het gaat om het op een effectieve wijze beheren van de capaciteit van het rioolstelsel. Die combinatie van maatschappelijk verantwoord opereren en de uitermate efficiënte inzet van kennis en kunde maakt dat steeds meer opdrachtgevers bewust kiezen voor onze oplossingen.”

Hoe wij het gemaal aantroffen bij de opstart biologisch doseren.

Het gemaal na twee maanden doseren.

Groene vreters

Oplossingen die bestaan uit drie specifieke producten. De de Groene Vetvreter, Groene Geurvreter en de Groene Olievreter. De Vreede: „In dit specifieke geval kijken we naar de Groene Vetvreter. Een product die direct toepasbaar is in het riool. Deze oplossing bestaat uit een biologisch afbreekbaar materiaal met daarin een mengsel van bacteriën en enzymen met vetafbrekende eigenschappen. Deze vetvreter, de BioPop, wordt in het afvalwater geplaatst. Zodra de Groene Vetvreter in contact komt met afvalwater komen de vetafbrekende bacteriën en de enzymen, gedurende de verblijftijd vrij en begint de afbraak van aanwezige vetten.” „Door deze aanpak kunnen we de afbraak van vetten (de nummer 1 veroorzakers van verstoppingen) structureel tot een minimum beperken. De bacteriën vermenigvuldigen zichzelf namelijk waardoor een constant vernieuwende en in omvang toenemende laag van bacteriën ontstaat. Door de stroming van het afvalwater komen de bacteriën ook op andere plekken stroomafwaarts in het afvoersysteem terecht. De vetafbraak begint vervolgens daar ook. Dit proces blijft zich herhalen en zo wordt het ontstaan van nieuwe probleemgebieden voorkomen.”

Ontzorgen

Een proces dat vervolgens door maandelijkse inspecties wordt gemonitord. Waar nodig worden de BioPops vervangen. Een terugkerend onderdeel van de dienstverlening van Macero die volgens De Vreede nog een belangrijk aspect in zich heeft, is de rapportage waardoor opdrachtgevers altijd up to date zijn waar het gaat om het rioolstelsel. „We houden onze opdrachtgevers op basis van structurele maandelijkse inspecties ook op de hoogte van de kwaliteit van het rioolstelsel. Elk kwartaal krijgen zij vervolgens een rapportage. Op deze wijze wordt preventief onderhoud een stuk gemakkelijker en daalt het aantal calamiteiten aantoonbaar. Daarmee leveren we niet alleen onze directe bijdrage aan het onderhoud van het riool maar ontzorgen we onze opdrachtgevers volledig. Wij zijn als het ware de oren en ogen van de opdrachtgever.”

Aansprekende resultaten

Dat de biologische aanpak van vetten zijn vruchten afwerpt, toont De Vreede vervolgens aan met aansprekende resultaten in gemeenten als Gorinchem, Werkendam, Den Haag en Zoetermeer. De Vreede: „Ondanks het handhavingsbeleid zagen deze gemeenten dat ze toch met grote regelmaat reinigingswerkzaamheden moeten uitvoeren. Soms wel elk kwartaal. Dat drukte niet alleen behoorlijk op het budget, maar was ook van grote en nadelige invloed op het rioolstelsel. Om over de overlast voor burgers, als er met regelmaat een put leeggezogen moest worden, nog maar te zwijgen. Dat heeft hen doen besluiten onze aanpak een kans te geven, dus preventief in plaats van curatief. En dat naar volle tevredenheid.”