Preventieve aanpak met Groene Vetvreter wint terrein

Na de feestdagen komen de goede voornemens. De extra kilootjes en vetrolletjes willen we dan weer kwijt. Voor gemeenten geldt in zekere zin hetzelfde. Vetophopingen in de riolering, veroorzaakt door onder meer oliebollenvet, zorgen voor verstoppingen en daarmee overlast en hoge reinigingskosten. Steeds meer gemeenten kiezen daarom voor een groene en duurzame aanpak, die van biologische vetafbraak.

Vetten en oliën verstoppen het afvalwaterstelsel en veroorzaken ongemak en overlast. Zeker in de decembermaand wanneer het (oliebollen)vet via de gootsteen, toilet of afvoerputje verdwijnt in het riool. Maar niet alleen in deze periode heeft het rioolstelsel het zwaar te verduren. Gemeenten en waterschappen zijn jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro kwijt aan reinigen, spoelen en frezen van vetverstoppingen in de riolering. Steeds meer gemeenten zoeken daarom naar alternatieven; de BioPop is zo’n alternatief. Deze -letterlijk – Groene Vetvreter is een 100% biologisch werkend product dat bestaat uit bacteriën en enzymen met vetafbrekende eigenschappen. Het wordt op eenvoudige wijze in het riool, gemaal of vetput geplaatst.

Preventief in plaats van curatief

De leverancier van de Groene Vetvreter is Macero, specialist in duurzaam en biologisch afvalwaterbeheer. „Met ons duurzame en groene alternatief werken wij preventief in plaats van curatief”, zegt Anke Sjerp, accountmanager bij Macero. „Onze biologisch werkende producten worden in het rioolstelsel geplaatst en pakken problemen bij de bron aan. De BioPop breekt vetten in het afvalwater af zodat deze geen kans krijgen zich op te hopen. Hierdoor blijft het stelsel vetvrij, verbetert de doorstroming en wordt de kans op verstoppingen gereduceerd. Een bijkomend voordeel is dat door deze aanpak de levensduur van het rioolnetwerk verlengd wordt en de onderhoudskosten ingeperkt.” Het product kan worden toegepast in onder meer inspectieputten, gemalen, vetafscheiders en waterzuiveringsinstallaties. Ruim dertig Nederlandse gemeenten maken inmiddels gebruik van de expertise van Macero. De ervaringen in deze gemeenten zijn positief. In onder meer Arnhem, Alkmaar, Zoetermeer, Gorinchem en Delft wordt de toepassing omarmd door de aansprekende resultaten.

Full Service dienstverlening

Macero mag met recht trendsetter genoemd worden en biedt meerdere groene oplossingen op het gebied van ontvetten, ontgeuren en reinigen. „We ontzorgen opdrachtgevers door ons totaalconcept”, zegt directeur Ronald de Vreede. „Wij brengen op locatie knelpunten in kaart, stellen een behandelplan op en gaan daarna over tot actie. We werken op basis van full service dienstverlening en voeren het beheer over inspectie, installatie, vervanging, monitoring en rapportage“, aldus De Vreede.