Bezoek Macero op de RioleringsVakdagen / Aqua Nederland in maart 2022

Elk jaar kijkt Macero weer uit naar de vakbeurs Aqua Nederland (voorheen RioleringsVakdagen). We zien het als een netwerkmoment voor de nationale afvalwaterbranche, waar veel gemeenten, waterschappen en bedrijven uit de sector bij elkaar komen. Stuk voor stuk instanties waar we graag mee in contact komen, zodat ze kennis kunnen maken met onze duurzame Groene Vreters.

In 2019 maakten we deel uit van de beurs en zijn we met veel gemeenten, waterschappen en bedrijven in contact gekomen. Met succes, want we mochten onze manier van biologisch afvalwaterbeheer toepassen op verschillende locaties. Tot op de dag van vandaag voeren we nog steeds uitdagende opdrachten uit voor deze opdrachtgevers.

Helaas kon de vakbeurs in 2020 en 2021 niet doorgaan in verband met het coronavirus en is de beurs verplaatst naar 15, 16 & 17 maart 2022. We hopen dat het verplaatsen van de beurs perspectieven biedt en dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de beurs in maart volgend jaar. Vanzelfsprekend zijn wij aanwezig en we hopen u in goede gezondheid te spreken bij onze stand. Tot snel!

Heeft u in de tussentijd last van vetophopingen in het riool? Minerale oliën in het afvalwater of geuroverlast uit het riool? Dan helpen we u graag. Met onze groene oplossingen gaan we ze te lijf.